Lletres de cançons American Life de Madonna

American Life

Grup: Madonna

Versió orginal
Do I have to change my name?
Will it get me far?
Should I lose some weight?
Am I gonna be a star?

I tried to be a boy,
I tried to be a girl
I tried to be a mess,
I tried to be the best
I guess I did it wrong,
That's why I wrote this song

This type of modern life - Is it for me?
This type of modern life - Is it for free?
So, I went into a bar looking for sympathy
A little company - I tried to find a friend
It's more easily said it's always been the same
This type of modern life -Is not for me?
This type of modern life -Is not for free?

American life
I live the american dream
You are the best thing I've seen,
You are not just a dream

I tried to stay ahead,
I tried to stay on top
I tried to play the part,
But somehow I forgot
Just what I did it for
And why I wanted more
This type of modern life - Is it for me?
This type of modern life - Is it for free?

Do I have to change my name?
Will it get me far?
Should I lose some weight?
Am I gonna be a star?

American life
I live the american dream
You are the best thing I've seen,
You are not just a dream

I tried to be a boy,
I tried to be a girl
I tried to be a mess,
I tried to be the best
I tried to find a friend,
I tried to stay ahead
I tried to stay on top...

Fuck it...
Do I have to change my name?
Will it get me far?
Should I lose some weight?
Am I gonna be a star?

I'm drinking a Soy latte
I get a double shot
It goes right through my body
And you know
I'm satisfied,
I drive my mini cooper
And I'm feeling super-dooper
Yo they tell I'm a trooper
And you know I'm satisfied
I do yoga and pilates
And the room is full of hotties
So I'm checking out the bodies
And you know I'm satisfied
I'm digging on the isotopes
This metaphysic's shit is dope
And if all this can give me hope
You know I'm satisfied
I got a lawyer and a manager
An agent and a chef
Three nannies, an assistant
And a driver and a jet
A trainer and a butler
And a bodyguard or five
A gardener and a stylist
Do you think I'm satisfied?
I'd like to express my extreme point of view
I'm not Christian and I'm not a Jew
I'm just living out the American dream
And I just realized that nothing Is what it seems

Do I have to change my name
Am I gonna be a star
Do I have to change my name
Am I gonna be a star?
Do I have to change my name

Tinc que canviar el meu nom?
Em portarà lluny?
Hauria de perdre pes?
Seré una estrella?

He tractat d'ésser un noi,
He tractat d'ésser una noia,
He tractat d'ésser un embolic,
He tractat d'ésser la millor
Suposo que ho he fet mal,
Per això he escrit aquesta cançó

Aquest tipus de vida moderna - Ho és per mi?
Aquest tipus de vida moderna - Ho és per llibertat?
Doncs, he anat a un bar cercant simpatia
Una petita companyia - He tractat de trobar un amic
És més fàcilment dit, sempre ha estat ho mateix
Aquest tipus de vida moderna - No ho és per mi?
Aquest tipus de vida moderna - No ho és per llibertat?

Vida americana
Visc el somni americà
Ets ho millor que he vist,
No ets solament un somni

He tractat d'ésser endavant
He tractat d'ésser al cim
He tractat de jugar la part,
Però d'alguna manera he oblidat
Només ho que he fet
I perquè he volgut més
Aquest tipus de vida moderna - No ho és per mi?
Aquest tipus de vida moderna - No ho és per llibertat?

Tinc que canviar el meu nom?
Em portarà lluny?
Hauria de perdre pes?
Seré una estrella?

Vida americana
Visc el somni americà
Ets ho millor que he vist,
No ets solament un somni

He tractat d'ésser un noi,
He tractat d'ésser una noia,
He tractat d'ésser un embolic,
He tractat d'ésser la millor
He tractat de trobar un amic,
He tractat d'ésser endavant
He tractat de'ésser al cim...

Fot-ho...
Tinc que canviar el meu nom?
Em portarà lluny?
Hauria de perdre pes?
Seré una estrella?

Sóc bevent una llet de soja
Rebo un doble dispar
Va just al meu cos
I saps
Sóc satisfeta,
ÇCondueixo el meu petit cooper
I em sento súper-dooper
Diuen que són una trooper
I saps que sóc satisfeta
Faig yoga i pilates
Sóc cavant als isòtops
Aquesta merda de metafísica és droga
I si tot d'això pot donar-me esperança
Saps que sóc satisfeta
He obtingut un avocat i un mànager
Una agenda i un xef
Tres nannies i un assistent
I un conductor i un jet
Un entrenador i un majordom
I un desaesquena o cinc
Un jardiner i un estilista
Creus que sóc stisfeta?
M'agradaria expressar el meu punt de vista
No sóc cristiana i no sóc una jueva
Sóc solament vivint el somni americà
I solament he pensat que res és ho que sembla

Tinc que canviar el meu nom?
Seré una estrella?
Tinc que canviar el meu nom?
Seré una estrella?
Tinc que canviar el meu nom?

Música i Lletres de cançons en català